Play list Video chọn lọc
Playlist MP3 chọn lọc

THÔNG BÁO THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM

TRIỆU PHÚ BOLERO ĐỢT 3

 (từ ngày 14/06 đến hết ngày 13/07/2017)

  1. GIẢI CHUNG CUỘC
TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số trúng thưởng Thông tin khách hàng trúng thưởng Giá trị giải thưởng
1 Đặc biệt Đang xác minh 300 triệu VNĐ

 

  1. GIẢI NHẤT Tháng thứ Ba

 

TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số trúng thưởng Thông tin khách hàng trúng thưởng Giá trị giải thưởng
1 Tháng thứ Ba

(từ ngày 14/06 đến hết ngày 13/07/2017)

Đang xác minh 30 triệu VNĐ

 

  1. GIẢI TUẦN
TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số trúng thưởng Thông tin khách hàng trúng thưởng Giá trị giải thưởng
1 Tuần 9

Từ 10/06/2017 đến hết ngày 16/06/2017

090935XXXX 600000002232997 Đã xác minh 01 Điện thoại OPPO F3 Plus
2 Tuần 10

Từ 17/06/2017 đến hết ngày 23/06/2017

0122276XXXX 660000002408953 Đã xác minh 01 Điện thoại OPPO F3 Plus
3 Tuần 11

Từ 24/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

0122878XXXX 760000002643091 Đã xác minh 01 Điện thoại OPPO F3 Plus
4 Tuần 12

Từ 01/07/2017 đến hết ngày 07/07/2017

Đang xác minh 01 Điện thoại OPPO F3 Plus
5 Tuần 13

Từ 08/07/2017 đến hết ngày 13/07/2017

Đang xác minh 01 Điện thoại OPPO F3 Plus

 

  1. Giải theo Ngày: thẻ cào MobiFone mệnh giá 500.000đ.
TT Thuê bao   TT Thuê bao
1 0122878XXXX 46 0122808XXXX
2 0126578XXXX 47 0122261XXXX
3 0122261XXXX 48 090300XXXX
4 0122878XXXX 49 0122276XXXX
5 0122808XXXX 50 093300XXXX
6 0126565XXXX 51 0122808XXXX
7 0126565XXXX 52 0122269XXXX
8 0122878XXXX 53 0122377XXXX
9 093989XXXX 54 0122269XXXX
10 0122377XXXX 55 090661XXXX
11 093720XXXX 56 0122276XXXX
12 0122276XXXX 57 0122878XXXX
13 0126546XXXX 58 0126546XXXX
14 093300XXXX 59 093974XXXX
15 0122277XXXX 60 0122808XXXX
16 0122269XXXX 61 0122878XXXX
17 0122276XXXX 62 0122878XXXX
18 0122878XXXX 63 090215XXXX
19 090661XXXX 64 0122808XXXX
20 0122878XXXX 65 0122808XXXX
21 0126547XXXX 66 0122878XXXX
22 0122878XXXX 67 0122808XXXX
23 0126546XXXX 68 0122808XXXX
24 0122808XXXX 69 0126546XXXX
25 0126546XXXX 70 0122878XXXX
26 0122276XXXX 71 0126565XXXX
27 093593XXXX 72 093720XXXX
28 0122878XXXX 73 0122878XXXX
29 0122878XXXX 74 090996XXXX
30 0122878XXXX 75 090292XXXX
31 0126546XXXX 76 093593XXXX
32 0122808XXXX 77 0122878XXXX
33 0122269XXXX 78 0126565XXXX
34 0122878XXXX 79 0122276XXXX
35 0122878XXXX 80 0122878XXXX
36 0126546XXXX 81 0122808XXXX
37 0122376XXXX 82 0122261XXXX
38 0126546XXXX 83 0122269XXXX
39 0126551XXXX 84 0122808XXXX
40 093720XXXX 85 0122269XXXX
41 0122808XXXX 86 090378XXXX
42 0122878XXXX 87 0122808XXXX
43 0122269XXXX 88 ‘0122377XXXX
44 0122878XXXX 89 0126551XXXX
45 0122808XXXX 90 0122878XXXX

 

 

Ghi chú:

 

Quý khách có thể liên hệ với MobiFone qua cách sau:

–     Gọi 9090 (200đ/ phút).

–     Gọi 1800 1090 (miễn phí).