Giải thưởng

1.  Cơ cấu giải thưởng:

STT Loại giải Số lượng Giải thưởng Thành tiền
1 Giải Ngày (3 giải/ngày)
– 3 giải/ngày.
– Giải thưởng là 01 thẻ cào MobiFone mệnh giá 500.000đ
270 500.000đ 135.000.000đ
2 Giải Tuần
– 01 giải/01 tuần.
– Giải thưởng: điện thoại Oppo F3 Plus
13 10.600.000đ 137.800.000đ
3 Giải Tháng
– 01 Giải /tháng
– Giải thưởng: 30.000.000 tiền mặt
03 30.000.000đ 90.000.000đ
4 Giải Chung cuộc
– 01 Giải Chung cuộc
– Giải thưởng: 300.000.000 tiền mặt
01 300.000.000đ 300.000.000đ
Tổng Giải thưởng (=1+2+3+4) 662.800.000đ

 

2. Thông tin thời gian quay thưởng, nội dung quay thưởng:

STT Thời gian Chi tiết
1 Thứ tư, ngày 17/05/2017 – Giải Ngày, của các ngày từ ngày 15/04/2017 đến hết ngày 14/05/2017.
– Giải tuần của các tuần:
+ Từ 15/04/2017 đến hết ngày 21/04/2017
+ Từ 22/04/2017 đến hết ngày 28/04/2017
+ Từ 29/04/2017 đến hết ngày 05/05/2017
+ Từ 06/05/2017 đến hết ngày 12/05/2017
– Giải tháng: từ ngày 15/04/2017 đến hết ngày 14/05/2017.
2 Thứ tư, ngày 14/06/2017 – Giải Ngày, của các ngày từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 13/06/2017.
– Giải tuần của các tuần:
+ Từ 13/05/2017 đến hết ngày 19/05/2017
+ Từ 20/05/2017 đến hết ngày 26/05/2017
+ Từ 27/05/2017 đến hết ngày 02/06/2017
+ Từ 03/06/2017 đến hết ngày 09/06/2017
– Giải tháng: từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 13/06/2017.
3 Thứ tư, ngày 19/07/2017 – Giải ngày, của các ngày từ ngày 14/06/2017 đến hết ngày 13/07/2017.
– Giải tuần của các tuần:
+ Từ 10/06/2017 đến hết ngày 16/06/2017
+ Từ 17/06/2017 đến hết ngày 23/06/2017
+ Từ 24/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017
+ Từ 01/07/2017 đến hết ngày 07/07/2017
+ Từ 08/07/2017 đến hết ngày 13/07/2017
– Giải tháng: từ ngày 14/06/2017 đến hết ngày 13/07/2017.
– Giải Chung cuộc