Hướng dẫn

1. Đăng ký

Bạn có thể đăng ký dịch vụ theo một trong các cách sau:

– Qua tin nhắn: Soạn tin DK gửi 9363.

– Qua Wapsite: truy cập vào wapsite http://bolero.mobifone.vn; chọn gói dịch vụ; Bấm vào nút Đăng ký và xác nhận việc đăng ký

2. Hủy dịch vụ

Bạn có thể hủy dịch vụ theo một trong các cách sau:

– Qua tin nhắn: Soạn tin HUY gửi 9363.

– Qua Wapsite: truy cập vào wapsite http://bolero.mobifone.vn; chọn gói dịch vụ; Bấm vào nút Hủy gói và xác nhận việc hủy dịch vụ

3. Lấy câu hỏi: Soạn tin CH gửi 9363.

4. Trả lời câu hỏi: Soạn tin 1 hoặc 2 gửi 9363.

5. Tra cứu điểm, mã dự thưởng: Soạn tin DIEM gửi 9363.

6. Lấy hướng dẫn: Soạn tin HD gửi 9363.

7. Truy vấn gói cước đang sử dụng: Soạn tin KT gửi 9363.

8. Từ chối nhận các SMS nội dung định kỳ: Soạn tin TC SMS gửi 9363.

9. Đăng ký nhận lại các SMS nội dung định kỳ: Soạn tin DK SMS gửi 9363.