Kết quả quay số

THÔNG BÁO THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM “TRIỆU PHÚ BOLERO

(ĐỢT 01: Từ ngày 15/4 đến hết ngày 14/05/2017)
Cập nhật ngày 15/06/2017.

Ngày 17/05/2017, Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (MVAS) – Tổng công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo – Tư vấn – Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa  đã tổ chức Lễ quay số để xác định khách hàng trúng thưởng giải Nhất theo các tháng của chương trình khuyến mại “Triệu phú Bolero”.

Lễ quay số diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện đại diện báo chí, đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. MobiFone xin trân trọng thông báo và chúc mừng các thuê bao có mã số được trúng thưởng trong các tháng như sau:

 Giải Tháng thứ Nhất

Tháng thứ Nhất(Từ ngày 15/04 đến hết ngày 14/05/2017)

Giải thưởng Số thuê bao Mã số Ngày phát sinh mã Giá trị giải thưởng
Giải tháng 0932 398 XXX 250000000185514 2017-05-09 06:09:55 30 triệu VNĐ

Giải Tuần.

TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số Ngày phát sinh mã Giá trị giải thưởng
1 Tuần 1

(từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2017)

841226796XXX 070000000003293 2017-04-21 09:07:33 01 điện thoại OPPO F3Plus
2 Tuần 2

(từ ngày 22/4 đến hết ngày 28/4/2017)

84931370XXX 120000000025224 2017-04-26 17:34:35 01 điện thoại OPPO F3Plus
3 Tuần 3

(từ ngày 29/4 đến hết ngày 05/05/2017)

841206552XXX 160000000055503 2017-04-30 10:23:18 01 điện thoại OPPO F3Plus
4 Tuần 4

(từ ngày 06/05 đến hết ngày 12/05/2017)

84934389XXX 240000000168496 2017-05-08 13:05:45 01 điện thoại OPPO F3Plus

 

 DANH SÁCH THUÊ BAO ĐẠT GIẢI HÀNG NGÀY (TỪ 15/4 ĐẾN HẾT NGÀY 14/5/2017)
TT Số thuê bao Mã số Giá trị giải thưởng
1 84901519XXX 10000000000320 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
2 84901519XXX 10000000000323 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
3 84901519XXX 10000000000316 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
4 841265347XXX 20000000000412 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
5 84901221XXX 20000000000415 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
6 84906146XXX 20000000000568 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
7 84901221XXX 30000000000638 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
8 84906146XXX 30000000000761 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
9 84939120XXX 30000000000753 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
10 84901509XXX 40000000000822 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
11 84901509XXX 40000000000826 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
12 841222021XXX 40000000000956 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
13 84902489XXX 50000000001144 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
14 84939980XXX 50000000001036 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
15 841228198XXX 50000000001155 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
16 841223699XXX 60000000002253 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
17 841268778XXX 60000000002690 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
18 841207705XXX 60000000002018 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
19 841265347XXX 70000000003915 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
20 84939569XXX 70000000003885 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
21 841286191XXX 70000000003541 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
22 841214157XXX 80000000006631 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
23 841205504XXX 80000000006961 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
24 841288009XXX 80000000008057 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
25 841289148XXX 90000000013525 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
26 841224425XXX 90000000014519 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
27 84898071XXX 90000000012457 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
28 84939385XXX 110000000017047 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
29 841214177XXX 100000000016238 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
30 841263146XXX 110000000021268 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
31 841226437XXX 110000000020342 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
32 84936424XXX 110000000019690 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
33 841226492XXX 110000000018281 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
34 841208056XXX 120000000028539 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
35 841225911XXX 120000000028858 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
36 841204166XXX 120000000025089 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
37 84908407XXX 130000000035631 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
38 841207799XXX 130000000029271 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
39 84904194XXX 130000000030825 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
40 841225491XXX 140000000037154 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
41 84935499XXX 140000000043645 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
42 841262908XXX 140000000042888 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
43 84898051XXX 150000000050587 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
44 841285407XXX 150000000050198 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
45 841228319XXX 150000000052270 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
46 841283559XXX 160000000056601 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
47 84909577XXX 160000000056116 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
48 84904610XXX 160000000054173 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
49 841267454XXX 170000000067237 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
50 84937255XXX 170000000060235 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
51 84936138XXX 170000000069697 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
52 84907938XXX 180000000080962 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
53 841202377XXX 180000000072745 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
54 84901765XXX 180000000072954 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
55 841267526XXX 190000000093729 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
56 84932838XXX 190000000087010 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
57 841213751XXX 190000000086593 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
58 841223820XXX 200000000105355 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
59 841207478XXX 200000000102740 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
60 84903891XXX 200000000107138 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
61 84904287XXX 210000000116045 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
62 84906601XXX 210000000112646 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
63 841202052XXX 210000000113152 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
64 84939569XXX 220000000122097 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
65 841212767XXX 220000000120990 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
66 84936580XXX 220000000120187 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
67 841207143XXX 230000000144340 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
68 84937419XXX 230000000136164 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
69 84934678XXX 230000000144619 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
70 84898026XXX 240000000151255 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
71 84931452XXX 240000000165522 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
72 84907911XXX 240000000160174 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
73 841265046XXX 250000000187905 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
74 84933170XXX 250000000202903 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
75 84936635XXX 250000000187325 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
76 841202434XXX 260000000245889 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
77 84931463XXX 260000000235824 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
78 841269711XXX 260000000246168 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
79 84907504XXX 270000000267168 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
80 841222330XXX 270000000292135 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
81 84908474XXX 270000000281743 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
82 84904439XXX 280000000350175 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
83 841263977XXX 280000000410896 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
84 84936811XXX 280000000365957 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
85 841284685XXX 290000000511015 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
86 84901246XXX 290000000508721 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
87 841206182XXX 290000000455776 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
88 84908058XXX 300000000550343 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
89 841204454XXX 300000000524427 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
90 84902602XXX 300000000570960 Thẻ cào MobiFone 500.000


Ghi chú
:

MobiFone sẽ liên hệ với các chủ thuê bao trên để trao thưởng theo thể lệ của chương trình khuyến mại. Cảm ơn Quý khách đã tham gia.

Quý khách có thể liên hệ với MobiFone qua cách sau:

–     Gọi 9090 (200đ/ phút).

–     Gọi 1800 1090 (miễn phí).