Kết quả quay số

THÔNG BÁO THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM “TRIỆU PHÚ BOLERO

(ĐỢT 02: từ ngày 15/05 đến hết ngày 13/06/2017)

Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (MVAS) – Tổng công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo – Tư vấn – Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa  đã tổ chức Lễ quay số để xác định khách hàng trúng thưởng giải tháng thứ Hai của chương trình khuyến mại “Triệu phú Bolero”.

Lễ quay số diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện đại diện báo chí, đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. MobiFone xin trân trọng thông báo và chúc mừng các thuê bao có mã số được trúng thưởng trong các tháng như sau:

  1. Giải NHẤT Tháng thứ Hai

 

TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số trúng thưởng Thông tin khách hàng trúng thưởng Giá trị giải thưởng
1 Tháng thứ Hai (từ ngày 15/05 đến hết ngày 13/06/2017) 8490 936 1XXX 430000001623912 Trần Văn Bình

Bà Rịa – Vũng Tàu

30 triệu VNĐ
  1. Giải Tuần.
TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số trúng thưởng Thông tin khách hàng trúng thưởng Giá trị giải thưởng
1 Tuần 5

(Từ 15/05 đến hết ngày 19/05/2017)

84933999XXX 310000000656982 Trần Minh Sang
Nơi cấp: An Giang
01 Điện thoại OPPO F3 Plus
2 Tuần 6

(20/05 đến hết ngày 26/05/2017)

84905931XXX 390000001480430 Đỗ hoàng Lộc
Quận 05 Thành Phố Hồ Chí Minh
01 Điện thoại OPPO F3 Plus
3 Tuần 7

(27/05 đến hết ngày 02/06/2017)

841263543XXX 490000001864176 Nguyễn Ngọc Trang
Quốc Bình – Hải Phòng
01 Điện thoại OPPO F3 Plus
4 Tuần 8

(03/06 đến hết ngày 09/06/2017)

841287326XXX 530000001994278 01 Điện thoại OPPO F3 Plus

 

  1. Giải theo Ngày
TT Thuê bao   TT Thuê bao
1 84901419XXX 46 841229873 XXX
2 841284574 XXX 47 84936338 XXX
3 84932031 XXX 48 84936789 XXX
4 84932973 XXX 49 84904251 XXX
5 84903807 XXX 50 841207083 XXX
6 841204614 XXX 51 841283783 XXX
7 84909656 XXX 52 841269098 XXX
8 84936733 XXX 53 84937272 XXX
9 84904551 XXX 54 84909979 XXX
10 84908774 XXX 55 84902958 XXX
11 841216302 XXX 56 841219254 XXX
12 84901292 XXX 57 841263248 XXX
13 84908733 XXX 58 841265347 XXX
14 84938487 XXX 59 84939868 XXX
15 84898129 XXX 60 84907355 XXX
16 84933263 XXX 61 841224450 XXX
17 841267251 XXX 62 84939979 XXX
18 84898918 XXX 63 84903372 XXX
19 841263885 XXX 64 841217258 XXX
20 841202636 XXX 65 84931078 XXX
21 841262158 XXX 66 84909594 XXX
22 84903514 XXX 67 84908776 XXX
23 841226408 XXX 68 841203015 XXX
24 84902920 XXX 69 84938677 XXX
25 841202946 XXX 70 841204575 XXX
26 841222332 XXX 71 841224774 XXX
27 84934376 XXX 72 841208389 XXX
28 841283904 XXX 73 84939686 XXX
29 84905009 XXX 74 84907878 XXX
30 84901341 XXX 75 84907976 XXX
31 841208104 XXX 76 84932177 XXX
32 841226338 XXX 77 84903290 XXX
33 84898817 XXX 78 84937448 XXX
34 841203078 XXX 79 84937051 XXX
35 84938769 XXX 80 84937450 XXX
36 84903768 XXX 81 84898808 XXX
37 84933561 XXX 82 84907308 XXX
38 84903399 XXX 83 841267100 XXX
39 84903756 XXX 84 84936819 XXX
40 84933546 XXX 85 841208107 XXX
41 84938421 XXX 86 841267357 XXX
42 841204143 XXX 87 84901852 XXX
43 841289895 XXX 88 841263987 XXX
44 84905943 XXX 89 84904553 XXX
45 84932550 XXX 90 84903904 XXX

 

(ĐỢT 01: Từ ngày 15/4 đến hết ngày 14/05/2017)
Cập nhật ngày 15/06/2017.

Ngày 17/05/2017, Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (MVAS) – Tổng công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo – Tư vấn – Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa  đã tổ chức Lễ quay số để xác định khách hàng trúng thưởng giải Nhất theo các tháng của chương trình khuyến mại “Triệu phú Bolero”.

Lễ quay số diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện đại diện báo chí, đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. MobiFone xin trân trọng thông báo và chúc mừng các thuê bao có mã số được trúng thưởng trong các tháng như sau:

 Giải Tháng thứ Nhất

Tháng thứ Nhất(Từ ngày 15/04 đến hết ngày 14/05/2017)

Giải thưởng Số thuê bao Mã số Ngày phát sinh mã Giá trị giải thưởng
Giải tháng 0932 398 XXX 250000000185514 2017-05-09 06:09:55 30 triệu VNĐ

Giải Tuần.

TT Giải thưởng Số thuê bao Mã số Ngày phát sinh mã Giá trị giải thưởng
1 Tuần 1

(từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2017)

841226796XXX 070000000003293 2017-04-21 09:07:33 01 điện thoại OPPO F3Plus
2 Tuần 2

(từ ngày 22/4 đến hết ngày 28/4/2017)

84931370XXX 120000000025224 2017-04-26 17:34:35 01 điện thoại OPPO F3Plus
3 Tuần 3

(từ ngày 29/4 đến hết ngày 05/05/2017)

841206552XXX 160000000055503 2017-04-30 10:23:18 01 điện thoại OPPO F3Plus
4 Tuần 4

(từ ngày 06/05 đến hết ngày 12/05/2017)

84934389XXX 240000000168496 2017-05-08 13:05:45 01 điện thoại OPPO F3Plus

 

 DANH SÁCH THUÊ BAO ĐẠT GIẢI HÀNG NGÀY (TỪ 15/4 ĐẾN HẾT NGÀY 14/5/2017)
TT Số thuê bao Mã số Giá trị giải thưởng
1 84901519XXX 10000000000320 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
2 84901519XXX 10000000000323 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
3 84901519XXX 10000000000316 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
4 841265347XXX 20000000000412 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
5 84901221XXX 20000000000415 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
6 84906146XXX 20000000000568 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
7 84901221XXX 30000000000638 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
8 84906146XXX 30000000000761 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
9 84939120XXX 30000000000753 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
10 84901509XXX 40000000000822 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
11 84901509XXX 40000000000826 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
12 841222021XXX 40000000000956 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
13 84902489XXX 50000000001144 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
14 84939980XXX 50000000001036 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
15 841228198XXX 50000000001155 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
16 841223699XXX 60000000002253 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
17 841268778XXX 60000000002690 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
18 841207705XXX 60000000002018 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
19 841265347XXX 70000000003915 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
20 84939569XXX 70000000003885 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
21 841286191XXX 70000000003541 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
22 841214157XXX 80000000006631 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
23 841205504XXX 80000000006961 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
24 841288009XXX 80000000008057 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
25 841289148XXX 90000000013525 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
26 841224425XXX 90000000014519 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
27 84898071XXX 90000000012457 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
28 84939385XXX 110000000017047 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
29 841214177XXX 100000000016238 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
30 841263146XXX 110000000021268 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
31 841226437XXX 110000000020342 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
32 84936424XXX 110000000019690 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
33 841226492XXX 110000000018281 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
34 841208056XXX 120000000028539 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
35 841225911XXX 120000000028858 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
36 841204166XXX 120000000025089 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
37 84908407XXX 130000000035631 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
38 841207799XXX 130000000029271 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
39 84904194XXX 130000000030825 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
40 841225491XXX 140000000037154 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
41 84935499XXX 140000000043645 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
42 841262908XXX 140000000042888 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
43 84898051XXX 150000000050587 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
44 841285407XXX 150000000050198 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
45 841228319XXX 150000000052270 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
46 841283559XXX 160000000056601 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
47 84909577XXX 160000000056116 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
48 84904610XXX 160000000054173 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
49 841267454XXX 170000000067237 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
50 84937255XXX 170000000060235 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
51 84936138XXX 170000000069697 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
52 84907938XXX 180000000080962 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
53 841202377XXX 180000000072745 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
54 84901765XXX 180000000072954 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
55 841267526XXX 190000000093729 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
56 84932838XXX 190000000087010 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
57 841213751XXX 190000000086593 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
58 841223820XXX 200000000105355 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
59 841207478XXX 200000000102740 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
60 84903891XXX 200000000107138 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
61 84904287XXX 210000000116045 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
62 84906601XXX 210000000112646 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
63 841202052XXX 210000000113152 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
64 84939569XXX 220000000122097 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
65 841212767XXX 220000000120990 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
66 84936580XXX 220000000120187 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
67 841207143XXX 230000000144340 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
68 84937419XXX 230000000136164 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
69 84934678XXX 230000000144619 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
70 84898026XXX 240000000151255 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
71 84931452XXX 240000000165522 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
72 84907911XXX 240000000160174 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
73 841265046XXX 250000000187905 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
74 84933170XXX 250000000202903 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
75 84936635XXX 250000000187325 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
76 841202434XXX 260000000245889 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
77 84931463XXX 260000000235824 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
78 841269711XXX 260000000246168 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
79 84907504XXX 270000000267168 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
80 841222330XXX 270000000292135 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
81 84908474XXX 270000000281743 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
82 84904439XXX 280000000350175 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
83 841263977XXX 280000000410896 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
84 84936811XXX 280000000365957 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
85 841284685XXX 290000000511015 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
86 84901246XXX 290000000508721 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
87 841206182XXX 290000000455776 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
88 84908058XXX 300000000550343 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
89 841204454XXX 300000000524427 Thẻ cào MobiFone 500.000đ
90 84902602XXX 300000000570960 Thẻ cào MobiFone 500.000


Ghi chú
:

MobiFone sẽ liên hệ với các chủ thuê bao trên để trao thưởng theo thể lệ của chương trình khuyến mại. Cảm ơn Quý khách đã tham gia.

Quý khách có thể liên hệ với MobiFone qua cách sau:

–     Gọi 9090 (200đ/ phút).

–     Gọi 1800 1090 (miễn phí).